Στον ρόλο της EMEA HQ Digital Marketing Manager της Microsoft προήχθη πρόσφατα η Ολγίνα Σαντίκου. Ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας τα τελευταία 6 χρόνια.

Ξεκίνησε το 2015 από τη θέση της Cloud Business Development Manager (Greece, Cyprus & Malta), το 2017 ορίστηκε Device Marketing Manager (Greece, Cyprus & Malta), ενώ το 2020 ανέλαβε τη θέση της EMEA HQ Device Marketing Manager.