Από την FeelMe Productions

Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από τη ζωή της Ζωής και του Αργύρη, ενός νέου ζευγαριού, εξηγούνται οι διαφορές των δύο προϊόντων. Η Ζωή, με τη βοήθεια του εκφωνητή, καθοδηγεί τον Αργύρη και μαζί όλους τους νέους άνδρες σε αυτή την ηλικία, στη σωστή χρήση και των δύο προϊόντων. Η παραγωγή είναι της FeelMe Productions, ενώ οι περιπέτειες του ζευγαριού συνεχίζονται σε pre rolls, banners και στη σελίδα του Axe σε Facebook και Instagram.