Ανάθεση του συνόλου της επικοινωνίας της

Η nrg, μια ελληνική εταιρεία, μέλος του Ενεργειακού Ομίλου Χανδρή, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ενέργειας, προσφέροντας οικιακά, καθώς και επαγγελματικά προγράμματα.