Την Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών σε Μήνα Εξυπηρέτησης Πελατών μετέτρεψε η Novibet, με σκοπό να αναδείξει τα επιτεύγματα της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποίησε εσωτερικές δράσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζομένους να γνωρίσουν τον κόσμο της εξυπηρέτησης πελατών μέσα από job-shadowing sessions, masterclasses εκπαιδευτικού χαρακτήρα και διαδραστικές ενέργειες που ενισχύουν το upskilling της ομάδας.

Σημειώνεται πως το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Novibet, το οποίο έχει χτιστεί εξ ολοκλήρου in-house, αναμένεται να ξεπεράσει τους 200 εργαζομένους έως το τέλος του 2022 και διαθέτει δομή και λειτουργία της ομάδας εναρμονισμένες με τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.