Ολοκληρώθηκε ψηφιακά ο 4oς κύκλος του προγράμματος ολστικής υποστήριξης των γυναικών με καρκίνο του μαστού «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!» της Novartis Hellas, με πάνω από 2.700 εγγραφές και 262 ώρες σεμιναρίων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2015 με στόχο την υποστήριξη των γυναικών που νοσούν ή έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία έδωσε στο πρόγραμμα ψηφιακή μορφή, ώστε να μη νιώσει καμία γυναίκα μόνη αλλά και να παραμείνει ασφαλής στις συνθήκες που επιβάλλουν τα τρέχοντα μέτρα.
Τα σεμινάρια είχαν άξονες την τέχνη, την έκφραση και την αυτο-φροντίδα.