Η Nova – Wind εκδίδει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, υλοποιώντας για 2η συνεχή χρονιά τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης «25 Στόχοι για το 2025».

Στην έκθεση, η εταιρεία περιγράφει τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στην αγορά, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, ενώ καταγράφει τους στόχους και τα μέτρα που λαμβάνει, καθώς και τους επιλεγμένους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιεί για να κατευθύνει τις δράσεις της.

Ενδεικτικά, το 2021 η εταιρεία σημείωσε σημαντική πρόοδο στους στόχους της σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) που έχει θέσει για το 2025 και συγκεκριμένα 91,86% αύξηση του ποσοστού ικανοποίησης πελατών (CSAT), ανάπτυξη Internet of Things (IoT) συνεργιών και υπηρεσιών για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, θέσπιση της πρωτοβουλίας «W for Women» και πρόγραμμα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των γυναικών στον τομέα του STEM, συμμετοχή στον Διεθνή Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης της S&P, Corporate Sustainable Assessment 2021 και ένταξη στις «The most sustainable companies in Greece» για το 2022.