Η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Κυκλάδων προχώρησε σε ματαίωση του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει με τίτλο “Προετοιμασία διαφημιστικής εκστρατείας των Κυκλάδων το 2010”. Ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.