Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων, διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την έκδοση εντύπου και DVD για τον Θρησκευτικό Τουρισμό, στο πλαίσιο του έργου τουριστικής προβολής των Κυκλάδων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 52.890 ευρώ και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 8 Νοεμβρίου, με τόπο κατάθεσης την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων στη Σύρο.