Τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο Prolepsis εγκαινιάζει η NN Hellas, υποστηρίζοντας το πρόγραμμα «Φιλία σε κάθε ηλικία», με στόχο την καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης στην τρίτη ηλικία.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία καλύπτει την υποστήριξη της τηλεφωνικής γραμμής για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία – 210 6101300. Παράλληλα, καλύπτει την εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντών που συνδέονται με ηλικιωμένους, ενώ εθελοντές-στελέχη της εταιρείας επικοινωνούν τηλεφωνικά με μοναχικούς ηλικιωμένους σε εβδομαδιαία βάση.

«Στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε, στην ΝΝ Hellas προχωρήσαμε σε μία ιδιαίτερη συνέργεια με το Ινστιτούτο Prolepsis, για τον περιορισμό της αποξένωσης της τρίτης ηλικίας, που στηρίζεται στην επικοινωνία και τη δημιουργία σχέσεων φιλίας», σημείωσε η Μαριάννα Πολιτοπούλου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της NN Hellas.