Η υπηρεσία αφορά στο πρόγραμμα υγείας NN Direct Health, το οποίο ο πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε μέσω της ιστοσελίδας nndirect.gr είτε καλώντας σε ειδική τηλεφωνική γραμμή. Για το λανσάρισμα της νέας υπηρεσίας η NN Hellas πραγματοποιεί προσφορά, στο πλαίσιο της οποίας με την ασφάλιση ενός τουλάχιστον ενήλικα, προσφέρεται δωρεάν η ασφάλιση όλων των παιδιών του για τον πρώτο χρόνο. Βασικό χαρακτηριστικό του NN Direct Health είναι οι απλές διαδικασίες τόσο για την απόκτηση όσο και την παροχή εξυπηρέτησης σε όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, συμπληρώνει ηλεκτρονική αίτηση και έχει άμεση έκδοση ασφαλιστηρίου. «Πλήρως εναρμονισμένοι με τη στρατηγική του Ομίλου ΝΝ, αξιοποιούμε τη τεχνολογία και εγκαινιάζουμε ένα νέο κανάλι διάθεσης των προϊόντων μας» σχολίασε σχετικά ο Luis Miguel Gomez, CEO της NN Hellas.