Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Σωτηράκος αναλαμβάνει Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, υπεύθυνος για όλα τα κανάλια διανομής, ο Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής Γενικός Τεχνικός Διευθυντής Υγείας και ο Ανδρέας Οικονόμου Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Όλοι, θα αναφέρονται στην Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο της NN Hellas, Μαριάννα Πολιτοπούλου. Η νέα διοικητική δομή έχει στόχο την αποτελεσματικότερη εταιρική διακυβέρνηση και την ενίσχυση της πελατοκεντρικής στρατηγικής της ΝΝ.