«Το 2012 θα είναι πολύ καλύτερο» εκτιμά η εταιρεία

Βασικοί άξονες της νέας αυτής πολιτικής θα είναι η μείωση των παροχών και εκπτώσεων, η αναπροσαρμογή τις τιμολογιακής πολιτικής στην οποία προβλέπονται μεσοσταθμικές αυξήσεις έως και 3% στις τιμές των προϊόντων, καθώς και η αγορά πρώτων υλών με μετρητά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στη γενική συνέλευση, η αγορά κρέατος μετρητοίς έχει οδηγήσει σε μείωση του κόστους των πρώτων υλών στο κρέας κατά 15%. Εξάλλου, η εταιρεία ανακοίνωσε την έμφαση που θα δώσει στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αποθεμάτων, στην διαρκή αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, καθώς και στην εκλογίκευση του κόστους λειτουργίας σε κάθε επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε στην γενική συνέλευση, το 2012 αναμένεται να είναι για την Νίκας πολύ καλύτερη χρονιά από το 2011, όπου αναμένεται να μειωθούν οι ζημιές, ενώ δεν απέκλεισαν οι διοικούντες το ενδεχόμενο η εταιρεία να περάσει και στην κερδοφορία.