Στη Next Com κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για το υποέργο 2 «Ανάπτυξη και λειτουργία μηχανισμού προώθησης δράσεων του θρησκευτικού πολιτιστικού αποθέματος ιστορικού κέντρου της πόλης των Αθηνών».

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι του ποσού των 133.200 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.