Η Nexi Ελλάδος, θυγατρική του ομίλου Nexi, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση iSea, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών, προχώρησε σε μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία.

Συγκεκριμένα, 35 εθελοντές της προχώρησαν στον καθαρισμό της παραλίας της Βάρκιζας, απομακρύνοντας 96 κιλά απορριμμάτων από την παραλία, από τα οποία πέντε κιλά ήταν ανακυκλώσιμα υλικά.

Η έναρξη της εθελοντικής δράσης σηματοδοτήθηκε με ενημέρωση των εθελοντών από την iSea για τις επιπτώσεις της ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων στα θαλάσσια είδη και την ανθρώπινη υγεία. Η ενέργεια εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού της περιβαλλοντικής εβδομάδας που διοργάνωσε ο όμιλος Nexi.