Η New SIA Greece, η κατά 100% θυγατρική της ευρωπαϊκής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας στον τομέα πληρωμών και υποδομών SIA, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τον ασφαλιστικό όμιλο Eurolife ERB, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd.

Για παροχή υπηρεσιών ασφάλειας πληρωμών.

Η New SIA Greece, η κατά 100% θυγατρική της ευρωπαϊκής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας στον τομέα πληρωμών και υποδομών SIA, ανακοίνωσε την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τον ασφαλιστικό όμιλο Eurolife ERB, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd.

Αντικείμενο της συνέργειας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας πληρωμών και η διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όλων των πελατών της. Χάρη στην τεχνολογική λύση της SIA, τα δεδομένα των πελατών της Eurolife ERB, τα οποία είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση πληρωμών με κάρτα, πληρωμών από απόσταση και πληρωμών με χρήση κινητού τηλεφώνου, αντικαθίστανται από μοναδικά αναγνωριστικά σύμβολα (tokens).

Συγκεκριμένα, η λύση tokenization της SIA, επιτρέπει την απόκρυψη των αριθμών της εκάστοτε κάρτας και την αποθήκευσή τους στα πιστοποιημένα data centers της SIA για μελλοντική ανάκτηση. Με αυτόν τον τρόπο, η Eurolife ERB δεν θα χρειάζεται να διατηρεί τα κρίσιμα δεδομένα καρτών στα συστήματά της, καθώς θα τα αντικαθιστά με ανώνυμα tokens, σε πλήρη συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα ασφαλείας πληρωμών.