Στο πλαίσιο του προγράμματος Start Healthy Stay Healthy

Σημαντικός πυλώνας του προγράμματός είναι η ευρωπαϊκή επιστημονική συνάντηση με θέμα «Μητρική και Βρεφική Διατροφή: Οι πρώτες 1000 ημέρες σε καιρό κρίσης», που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου και συνδιοργανώνεται από τoν μη κερδοσκοπικό επιστημονικό φορέα Nestle Nutrition Institute και τη Νεογνολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ομιλητές της επιστημονικής ημερίδας θα είναι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα αναπτύξουν θέματα, όπως ο προγραμματισμός του εμβρύου, οι αλλεργίες, η παιδική παχυσαρκία και η καισαρική.