Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Nestle needs YOUth»

Με την εφαρμογή του «Follow the Sun», 27 νέοι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε 22 τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. Μαζί με τη Nestle, βασικοί υποστηρικτές της πρωτοβουλίας «Nestle needs YOUth», μέσω της δράσης «Follow the Sun» είναι οι εταιρείες LeasePlan και Aiglon – Peugeot, οι οποίες διαθέτουν 27 αυτοκίνητα για τις ανάγκες μετακίνησης των νέων στελεχών, αλλά και η εταιρεία Vodafone, η οποία παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία επικοινωνίας των νέων εργαζομένων για την καθημερινότητα της δουλειάς τους.