Στο πλαίσιο του Cocoa Plan που υλοποιεί

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι μέρος του σχεδίου δράσης Nestlé Cocoa Plan της εταιρείας, η οποία ζήτησε από την ΜΚΟ Ένωση Δίκαιη Εργασίας (Fair Labor Association, FLA), να χαρτογραφήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα στην εν λόγω χώρα. Σε απάντηση της έκθεσης που συνέταξε η Ένωση, η Nestlé, που είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου των τροφίμων που γίνεται μέλος της FLA, δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μακροπρόθεσμα με την οργάνωση για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που θέτει η τελευταία. Η Nestlé έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί φέτος το 10% της παγκόσμιας προμήθειάς της σε κακάο από αγρότες που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το Nestlé Cocoa Plan και σκοπεύει να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 15% το 2013.