Για τους υπαλλήλους της εταιρείας

Σκοπός της διοργάνωσης ήταν να αφήσει τους υπαλλήλους της εταιρείας να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, δίχως τους συνηθισμένους περιορισμούς της καθημερινής τους εργασίας. Οι υπάλληλοι χωρίστηκαν σε ομάδες που η κάθε μία κλήθηκε να σκεφτεί ένα project προς υλοποίηση εντός της ημέρας. Οι μόνες γενικές κατευθύνσεις που δόθηκαν ήταν να είναι ένα project που θα βοηθήσει στην καθημερινότητα της εταιρείας ή θα είναι ένα νέο προϊόν για πελάτες ή θα βελτιστοποιεί ένα υπάρχον προϊόν ή μία υπάρχουσα διαδικασία της Nelios. Τον τελικό νικητή του #Nelios_Hackathon2015 επέλεξαν οι μέντορες που συμμετείχαν στη διοργάνωση. H Nelios ιδρύθηκε το 2007, έχοντας ως όραμα την ανάδειξη του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της εξέλιξης των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο.