Σύμφωνα με την έρευνα «Σενάριο 2015»

Σύμφωνα με την έρευνα, η κλιματική αλλαγή τείνει να αντιμετωπίζεται περισσότερο ως ευκαιρία παρά ως απειλή για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Το 83% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε δημιουργία θέσεων εργασίας παρά σε μείωση. «Το “Σενάριο 2015” αποδεικνύει ότι στα μάτια πολλών νέων ανθρώπων που είναι οι αυριανοί ηγέτες, ο κλιματικός κίνδυνος μπορεί να αποτελέσει μια πραγματική ευκαιρία», ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ, Henri De Castries.