Η ελληνική εταιρεία Nef-Nef AE κατέκτησε, για 4η συνεχόμενη χρονιά, την επιχειρηματική διάκριση «Diamonds of the Greek Economy 2021». Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδειχθούν οι δυναμικότερες ελληνικές επιχειρήσεις κατά το 2021 και η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και κριτηρίων, όπως η κερδοφορία, το επενδυτικό πρόγραμμα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς, επίσης, και η δραστηριότητα σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.