Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου τη νέα της περιβαλλοντική στρατηγική. Η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και σχέδια για τη χρήση περισσότερης ανανεώσιμης ενέργειας.

Ακόμη, περιλαμβάνει επενδύσεις και έρευνα σε νέες τεχνολογίες για την ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού και την ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης άνθρακα.

Συγκεκριμένα, η Samsung Electronics σχεδιάζει να επιτύχει μηδενικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, με το τμήμα DX να επιτυγχάνει τον στόχο του έως το 2030.

Με την επίτευξη καθαρών μηδενικών άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η Samsung Electronics αναμένει να μειώσει το ισοδύναμο περίπου 17 εκατ. τόνων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) με βάση τα στοιχεία του 2021. Επίσης, συμμετέχει στην πρωτοβουλία RE100.