Έχει εργαστεί επίσης στις διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού της Neoset και της BOUSSIAS, καθώς και στην Kodak.

Η Ν. Ράγγου έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηuman Resources Management από το University of Leicester και είναι απόφοιτος του Deree στο Marketing Management.