Με μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε ο πρώτος Κοινωνικός Επιταχυντής Ένταξης Αστέγων, νέο-αστέγων και ανθρώπων που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης ή σε χώρους ακατάλληλους, της Mytilineos, με τίτλο HoMellon, σε συνεργασία με τη Knowl για την εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Συγκεκριμένα, 52% των ωφελούμενων πλέον εργάζεται, έξι εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν σε επαγγελματικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες θέσεις στην αγορά εργασίας, και τρεις άνθρωποι που ζούσαν στον δρόμο ή δομές αστέγων, επέστρεψαν και διαμένουν πια σε σπίτια.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε έξι μήνες κατάρτισης, από εκπαιδευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εργασιακούς συμβούλους της Knowl, με τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Ενδεικτικά, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 2.100 ώρες εξατομικευμένης διδασκαλίας, δια ζώσης ή διαδικτυακά, ανάπτυξη βιογραφικών, προσομοιώσεις συνεντεύξεων και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας.