Η Mytilineos σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση knowl, έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα Mellonabilities, διάρκειας 6 μηνών, αποσκοπώντας στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική), με μηδενικό κόστος για τους ωφελούμενους. Το 14% του ελληνικού πληθυσμού (20-64 ετών) είναι σήμερα άτομα με αναπηρία, ωστόσο σπανίως απαντώνται στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή. Η πρωτοβουλία αυτή της Mytilineos εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 για μηδενική φτώχεια, αξιοπρεπή εργασία & οικονομική ανάπτυξη και λιγότερες ανισότητες.