Στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου της περαιτέρω καθετοποίησής της στη λιανική αγορά ενέργειας, η Mytilineos προχωρά στην υπογραφή συμφωνίας για εξαγορά του συνόλου των μετοχών της Volterra ΑΕ από την Άβαξ ΑΕ. Η Άβαξ θα εισπράξει, κατά την ημερομηνία μεταβίβασης, ποσό έξι εκατ. ευρώ ως αρχικό τίμημα και ποσό 7 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή προσθέτου τιμήματος. Όπως αναφέρεται δε, εφόσον συγκεκριμένες προϋποθέσεις της συναλλαγής εξελιχθούν ομαλά και επιτευχθούν συγκεκριμένοι μέσο και μακροπρόθεσμοι στόχοι, το συνολικό τίμημα μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των 24 εκατ. ευρώ κατά το μέγιστο. Σημειώνεται ότι η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις λοιπές αρχές.