Η Mytilineos, μέσω του τομέα έργων βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainable Engineering Solutions – SES), προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας Selcoms-i η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης ενέργειας, προσφέροντας λύσεις μεταξύ άλλων και στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων. Με βασική στόχευση την ανάδειξη βιώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων, η συνεργασία προβλέπει την αποκλειστική χρήση και αξιοποίηση του Boostplus, ενός 100% «πράσινου» καυσίμου. Πρόκειται για ένα «βιολογικό» ενισχυτικό καύσιμο, με περιεκτικότητα 97% σε φοινικέλαιο, χωρίς προσθήκη συνθετικών χημικών. Το Boostplus πληροί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές καυσίμων και βιοκαυσίμων και έχει τη δυνατότητα, όταν προστίθεται σε κινητήρες πετρελαίου να βελτιώνει σημαντικά την απόδοσή τους με αισθητή μείωση των εκπομπών CO2 λόγω αποδοτικότερης καύσης.