Για Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ
Η MullenLowe Athens είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η νικήτρια του spec της Περιφέρειας Ηπείρου για το έργο «Δικτύωση και Προβολή του Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου».

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται σε 1.499.860 ευρώ με ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και μάρκετινγκ, διαφημιστικής εκστρατείας, προώθησης και έρευνας αγοράς. Ενδεικτικά, στα κυριότερα προτεινόμενα και περιγραφόμενα μέσα – τεχνικές τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ηπείρου περιλαμβάνεται η συμμετοχή σε εκθέσεις, τα ταξίδια εξοικείωσης, οι υπηρεσίες αναβάθμισης δικτυακής πύλης (portal), η παραγωγή προωθητικού υλικού, η δημιουργία και λειτουργία γραφείου τουριστικής δημοσιότητας, οι υπηρεσίες προβολής στα ΜΜΕ και οι δράσεις προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων.