Η σημερινή πραγματικότητα θέτει νέα δεδομένα για απόκτηση γνώσεων και προσόντων που μπορούν να «χτίσουν» μία καριέρα ευέλικτη και ικανή να προσαρμοστεί μπροστά σε οποιοδήποτε απρόσμενο γεγονός. Αυτή την ικανότητα ευελιξίας στην απόκτηση πτυχίου αναδεικνύει η MullenLowe Athens στη νέα της digital καμπάνια για το ACT.

Με αφορμή τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες συνδυασμού ειδικοτήτων που παρέχει η φοίτηση στο γνωστό Κολλέγιο, ο κάθε σπουδαστής μπορεί να χτίσει μία ασφαλή προοπτική για τη μελλοντική του καριέρα. «Μπορεί να χτίσει… το δικό του πτυχίο». Η καμπάνια εξελίσσεται σε όλα τα digital Μέσα.