Δημιούργησε πρόγραμμα media relations και γραφείο τύπου

Η συνεργασία αφορούσε στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγράμματος media relations κατά την προετοιμασία και από τον χώρο της έκθεσης. Επιπλέον, η MSPS υποστήριξε την τελετή έναρξης των Ποσειδωνίων 2014.