Η MSPS Cyprus έχει ήδη συνεργαστεί με πελάτες από τοπικές και πολυεθνικές αγορές όπως Cytamobile- Vodafone, Exxon Mobil/Esso, Henkel, Vivartia, Canderel, General Insurances of Cyprus-Bank of Cyprus, CIC Automasters Ltd., Αλλαντικά Γρηγορίου, Mango stores, Illy Coffee κ.ά.

Η ΜSPS Cyprus, αξιοποιώντας το ενοποιημένο σύστημα κεντρικής διαχείρισης και λειτουργίας της MSPS σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης της, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας, marketing και πωλήσεων σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο που στοχεύουν τόσο στους καταναλωτές όσο και σε όλο το εμπορικό δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: Corporate Communications & PR, Χορηγίες, Event Marketing, Promotion Marketing, Trade Support, Digital Integration & Consulting.