Σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ

Η MSPS σχεδίασε και υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υψηλής προστιθέµενης αξίας για 60 merchandisers και retail developers της εταιρείας, συνολικής διάρκειας 40 ωρών, σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ. Τα σεμινάρια αφορούν κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων, αποτελεσματική επικοινωνία και τεχνικές διαπραγματεύσεων στοχεύοντας στην ενίσχυση των γνώσεων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ομάδων Μerchandising. Εκπαιδευτής θα είναι ο Νίκος Μπαζιώνης, διακεκριμένος εισηγητής σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε θέματα που αφορούν στις πωλήσεις, στη διοίκηση και στο Μάρκετινγκ.