Στη μελλοντική της ανάπτυξη επενδύει η MSL Greece και γνωστοποιεί την ανάληψη νέων καθηκόντων για δύο στελέχη της, τη Στέλλα Ζαπάντη και τον Κωνσταντίνο Κοτζιά. Συγκεκριμένα, το PR & Influence agency του Publicis Groupe προχώρησε στην υιοθέτηση νέας οργανωτικής δομής σε δύο ξεχωριστά groups για τις Brand PR & Influence και Corporate PR υπηρεσίες, αντίστοιχα, με σκοπό, όπως επισημαίνει, τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, την ενδυνάμωση και των δύο τομέων και την περαιτέρω συνολική ανάπτυξη του agency.

Η Στέλλα Ζαπάντη αναλαμβάνει ρόλο Group Director – Brand PR & Influence και ο Κωνσταντίνος Κοτζιάς ρόλο Group Director – Corporate PR. Ο Lead της MSL Greece, Αλέξης Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά:

«Η έως τώρα επιτυχημένη πορεία μας δεν μας κάνει να επαναπαυόμαστε, αλλά, αντίθετα, μας ωθεί στο να προσπαθούμε κάθε ημέρα να γινόμαστε καλύτεροι για τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τους ανθρώπους μας, προσφέροντας αξιόπιστα και σταθερά, υπηρεσίες επικοινωνίας προστιθέμενης αξίας».