Η mscomm  ανέλαβε χορηγός δημοσιότητας της εκδήλωσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας «Πράσινο Marketing: Περιβαλλοντικές Διαστάσεις του Marketing στο Πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης», που εκπονεί το κέντρο Αειφορίας (CSE) και το Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (A.L.A.R.M). Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε ειδική εσπερίδα στις 23 Μαΐου 2012 στο αμφιθέατρο του Ρ/Σ Αθήνα 9.84 στη Τεχνόπολις.