Η Διακήρυξη καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συμμαχία θα επιτύχει τον στόχο της χρήσης 10 εκατ. τόνων ανακυκλωμένου πλαστικού για την παραγωγή νέων προϊόντων ετησίως στην Ευρώπη έως το 2025. Η ένταξη της Mondelez International στη συμμαχία εντάσσεται στη δέσμευσή της εταιρείας να κάνει όλες τις συσκευασίες της ανακυκλώσιμες και να παράσχει πληροφορίες για την ανακύκλωση έως το 2025.

Επιπλέον, η συνεργασία με τις δημόσιες αρχές, την Επιτροπή της ΕΕ και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς θα διασφαλίσει ότι ορίζεται από κοινού μια προσέγγιση για τα υλικά αυτά, όπως οι εύκαμπτες συσκευασίες που είναι ανακυκλώσιμες και για τις οποίες απαιτείται επένδυση στη σωστή τεχνολογία και υποδομή συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης.