Η Mondelez International δημοσίευσε την Έκθεση για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG) Snacking Made Right 2020, επισημαίνοντας πως η διαφοροποιημένη προσέγγιση της εταιρείας συμβάλλει εμπράκτως στην πρόοδό της σε παγκόσμιο επίπεδο έναντι των στόχων του 2025 και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την επιχείρηση και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

«Το Snacking Made Right είναι μέρος όλων όσων κάνουμε στη Mondelez International. Μας ωθεί να φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, να προστατεύουμε τους πόρους μας και να παρέχουμε θετικές στιγμές στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Dirk Van de Put, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Mondelez International. Η Έκθεση Snacking Made Right της Mondelez International επιβεβαιώνει επίσης τους περιβαλλοντικούς στόχους της εταιρείας για το 2025, όπως το 100% του όγκου κακάο που απαιτείται για την παραγωγή σοκολάτας να προέρχεται από το πρόγραμμα βιωσιμότητας Cocoa Life.