Υποστήριξη βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών σε κακαοφυτείες

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις που στοχεύουν αφενός στην υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών και αφετέρου στην υποστήριξη ανάπτυξης δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών από νέους ηλικίας 16-29 ετών στις κακαοφυτείες. Το πρόγραμμα Cocoa Life περιλαμβάνει συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών και τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων στις κοινότητές τους.

Με αναλύσεις, έρευνα και συνεντεύξεις και με την συνεργασία άλλων φορέων, θα μετρηθεί η επίδραση των πρωτοβουλιών του προγράμματος και θα εκτιμηθεί η επίπτωση στη ζωή των γυναικών, ξεκινώντας από την Γκάνα και την Ακτή του Ελεφαντοστού μέχρι το 2014. Η πρώτη έκθεση προόδου για 300 κοινότητες στην Γκάνα θα δημοσιευθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2014.