Η Μινέττα Ασφαλιστική, στο πλαίσιο των ενεργειών Κοινωνικής Υπευθυνότητας, συνέβαλε στο έργο της δράσης «Δείπνο Αγάπης», προσφέροντας τα γεύματα της προηγουμένης εβδομάδας για 250 άστεγους. Το «Δείπνο Αγάπης» είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014 και πραγματοποιείται, δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Στην ανακοίνωσή της, η Μινέττα «δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να συνεισφέρει σε ουσιαστικές ενέργειες προσφοράς που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας».