Με θέμα «εκπαιδεύοντας τους πολίτες του αύριο», διοργανώνεται 21-25 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, η έκθεση για παιδιά «Μικρόπολις». Οι δράσεις της έκθεσης εισάγουν παιδιά και γονείς στον κόσμο της προστασίας του περιβάλλοντος, της οδικής ασφάλειας, της μουσικής, της υγιεινής διατροφής, του αθλητισμού, της τεχνολογίας, των σχέσεων μέσα στην οικογένεια και της έννοιας της φροντίδας, μέσα από ψυχαγωγικά και διαδραστικά events. Οι δράσεις υλοποιούνται από πανεπιστήμια, ινστιτούτα, μουσεία, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και γνωστές ΜΚΟ.