Η Microsoft συνεργάζεται με τα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου ως ο μόνος εταίρος σε θέματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας και συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής καθημερινότητας.

Οι επιδραστικές λύσεις της Microsoft, με βασικό όχημα το Microsoft Teams που χρησιμοποιούν πλέον τα ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου, παρέχουν το πιο πρόσφατο πλαίσιο για τη βελτίωση της εμπειρίας διδασκαλίας και μάθησης. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας έγιναν σύντομα ορατά, με τη μέση βαθμολογία των μαθητών σε βασικά μαθήματα να αυξάνεται κατά μία ή δύο μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη βελτίωση σημειώθηκε από μαθητές που έδειχναν να συμμετέχουν λιγότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε πρόσφατη διαδικτυακή έρευνα που διεξήχθη στο σχολείο στους ίδιους τους μαθητές, το 77% αυτών θεωρεί ότι το Microsoft Teams έχει συμβάλει στην αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Παρόμοια αποδοχή εμφανίζεται και από την πλευρά των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αναφέρουν ότι η χρήση του Microsoft Teams και του OneNote Class Notebook αποδεσμεύει καθημερινά έως και 25% του χρόνου τους στην αίθουσα, κάτι που συνεπάγεται αυξημένο χρόνο διδασκαλίας.