Διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα

Επιπλέον, μπορεί να υποστηρίξει συνεργασίες από διάφορες ομάδες χρηστών, όπως αναλυτές, δημοσιογράφους και επιστήμονες-ερευνητές, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν άμεση πληροφόρηση και έλεγχο στα δημόσια δρώμενα. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για εγγραφή στο κοινό στο σύνδεσμο www.engagedata.eu. Ουσιαστικά, η πλατφόρμα Engage είναι μια συνεργατική υποδομή δημόσιων δεδομένων που παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την αναζήτηση, απόκτηση, οπτικοποίηση, τροποποίηση και διαμοιρασμό ανοιχτών δεδομένων. Παρέχει προηγμένες δυνατότητες εύρεσης και χρήσης δεδομένων μέσω πλούσιων μεταδεδομένων, καθώς και ένα εύκολο συνεργατικό περιβάλλον για αναλυτές, δημοσιογράφους, ερευνητές, και πολίτες, που μπορούν να επωφεληθούν από ανοιχτά δημόσια δεδομένα για επαγγελματική ή προσωπική χρήση.