Μια υπηρεσία βασισμένη στο cloud

Το Power BI για Office 365,  χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες παραγωγικότητας και Business Intelligence του cloud, βοηθάει τους ανθρώπους να αναλύσουν και να οπτικοποιήσουν εύκολα δεδομένα στο Excel, αλλά και να μοιραστούν και να συνεργαστούν από παντού με το Office 365. Οι δυνατότητες του Power BI περιλαμβάνουν ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων που επιτρέπει τη δημιουργία συνδέσεων με πηγές δεδομένων on-premise, τα BI Sites, πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στα BI Sites και τα δεδομένα τους και μια αναζήτηση σε φυσική γλώσσα που ονομάζεται Power Q&A.