Με διευρυμένες δυνατότητες τα νέα Windows 8.1 και Office 365

Ο Thomas Hansen, Vice President Worldwide Small and Medium Business στη Microsoft, ανέφερε σχετικά: «Οι μοντέρνες τεχνολογίες όπως τα Windows 8.1 και Office 365 δίνουν στις μικρές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εργάζονται πιο έξυπνα, να αυξάνουν την πελατειακή τους βάση και να γίνονται πιο επικερδείς. Μια πρόσφατη έρευνα του Boston Consulting Group, δείχνει ότι οι τεχνολογικά καταρτισμένες μικρές επιχειρήσεις δημιούργησαν νέες δουλειές δύο φορές πιο γρήγορα και μεγάλωσαν τα κέρδη τους 15% ταχύτερα από αυτές που χρησιμοποιούσαν λιγότερο αναβαθμισμένη τεχνολογία».