Παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης πυρκαγιών Aegis

Τη δυνατότητα παρουσίασης της λύσης στο κοινό της έκθεσης παρείχε η Microsoft, η οποία έδωσε τη δυνατότητα αυτή σε πέντε φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαχείρισης δασικών πυρκαγιών. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν το μοναδικό Πανεπιστήμιο που συμμετείχε σε όλη την έκθεση, παρουσιάζοντας το AEGIS το οποίο αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε σε 7 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ενσωματώνοντας τεχνολογίες της Microsoft. Στόχος του συστήματος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, με σκοπό την υπό προϋποθέσεις μείωση των προκαλούμενων ανθρώπινων, περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών απωλειών. Οι λειτουργίες του Aegis γίνονται δωρεάν προσβάσιμες στις τοπικές πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, ενώ η επεκτάσιμη αρχιτεκτονική του επιτρέπει την εφαρμογή του σε μεγαλύτερες περιοχές μελέτης, καθώς και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.