Ενισχύει το πρόγραμμα Microsoft for Startups

Στην ενίσχυση του προγράμματος Microsoft for Startups στη χώρα μας προχωρά η Microsoft Ελλάδας, το οποίο αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με την εταιρεία, τη φιλοσοφία της να συνεργάζεται με νεοφυείς επιχειρήσεις, παρέχοντας εξειδίκευση και υποστήριξη σε μια ποικιλία τεχνικών και επιχειρηματικών προκλήσεων. Το πρόγραμμα αφορά νεοφυείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε B2B enterprise τομέα και έχουν ως άμεσο στόχο τη διεθνή επέκταση.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και από την επένδυση Datacenter, η οποία θέτει την Ελλάδα στο παγκόσμιο ψηφιακό τοπίο, καθιστώντας την, όπως αναφέρεται, έναν ελκυστικό τόπο για τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος startups. Προσφέρει δε πρόσβαση στην τεχνολογία, σε τεχνικούς εμπειρογνώμονες και σε πελάτες της Microsoft, επιχειρηματική υποστήριξη και co-marketing ενέργειες. Η εταιρεία εγκατέστησε ήδη στη χώρα μας και Microsoft for Startups Coordinator, ρόλο που έχει αναλάβει η Σουζάνα Θεοδωρίδου, στέλεχος με πολύ καλή γνώση του startup οικοσυστήματος στη χώρα.