Διοργανώνεται στις 21/02/2020.

Χρυσός χορηγός του συνεδρίου «Quo Vadis AI – Το δίκαιο, η οικονομία και η κοινωνία μπροστά στις προκλήσεις της Τεχνητής νοημοσύνης» είναι η Microsoft. Tο συνέδριο διοργανώνεται στις 21/02 από το Ινστιτούτο για το Δίκαιο Προστασίας της Ιδιωτικότητας, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία του European Public Law Organization (EPLO) και την Boussias Communications, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Θα αποτελέσει την πρώτη στην Ελλάδα μεγάλη συνάντηση για τις πολιτικές, τις προοπτικές ανάπτυξης και το ρυθμιστικό πλαίσιο που απαιτείται για την εξάπλωση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. Πολύ σημαντική είναι και η συμμετοχή της Zsuzsanna Matrai, Corporate Affairs Director, Corporate, External & Legal Affairs, Microsoft Central and Eastern Europe στο πάνελ συζήτησης της πρώτης ενότητας του Συνεδρίου με θέμα «Σχεδιάζοντας το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης: Πολιτικές και Θεσμικό Πλαίσιο».

Η Zsuzsanna Matrai είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις της εταιρείας με επιχειρήσεις και κυβερνήσεις, καθώς και για τις φιλανθρωπικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Microsoft σε ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, ασχολείται επισταμένα και με θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων σε σχέση με την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ομιλητές και το πρόγραμμα του συνεδρίου διατίθενται στο www.aiconference.gr.