Ως χορηγός στη συναυλία «Μια Χώρα Μια Φωνή»

Η συναυλία διοργανώθηκε για να στηριχθεί το έργο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, «Αποστολή». Όλα τα έσοδα από τη συναυλία διατέθηκαν στο πρόγραμμα σίτισης απόρων και αστέγων Αθηνών της «Αποστολής», η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς κοινωνικής συνοχής, φροντίδας και υγείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών μέσα από ένα ευρύ φάσμα ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Η Μεβγάλ στήριξε και θα συνεχίζει να στηρίζει το έργο της «Αποστολής», παρέχοντας σε συστηματική βάση προϊόντα της για να καλυφθούν ανάγκες σίτισης.