Η ΜΕΒΓΑΛ έγινε μέλος στη Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων, με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για τον περιορισμό του φαινομένου.

Από την πλευρά της, η εταιρεία εφαρμόζει επί αρκετά χρόνια πρακτικές προς αυτήν την κατεύθυνση, με τη διανομή πλεονασμάτων για κάλυψη επισιτιστικών αναγκών, στο πλαίσιο στήριξης ευάλωτων ομάδων και καταπολέμησης της πείνας (44 tn, 2021), με την προώθηση προϊόντων ακατάλληλων προς ανθρώπινη κατανάλωση για ζωοτροφή, σε συνεργασία με κτηνοτρόφους της περιοχής (1.122 tn, 2021) και με την αξιοποίηση των υποπροϊόντων που προκύπτουν από την παραγωγή τυροκομικών και τη στράγγιση γιαούρτης για παραγωγή βιοαερίου και για ζωοτροφή (5.100 tn, 2021).

Με τη συμμετοχή της στη Συμμαχία για τη μείωση σπατάλης τροφίμων, η ΜΕΒΓΑΛ δηλώνει τη δέσμευσή της να συμβάλει σε πρωτοβουλίες, οι οποίες απαντούν σε καίρια ζητήματα και επιδιώκουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του κοινού.