Με την ευζωία των γαλακτοπαραγωγικών ζώων και τη διαρκή βελτίωση των ελέγχων ποιότητας και ασφάλειας να βρίσκονται στο κέντρο ενδιαφέροντος της ΜΕΒΓΑΛ, η εταιρεία συμμετέχει σε 2 ερευνητικά προγράμματα. Το πρώτο, με την ονομασία Genomilks, υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ.

Αντικείμενό του, ο συνδυασμός επιστημονικών κλάδων (γονιδιωματική, μεταγραφομική, omics και ποσοτική μικροβιολογία), ώστε να αναπτυχθεί ένα καινοτόμο σύστημα ακριβέστερης και αμεσότερης πρόβλεψης και ταυτοποίησης του τροφιμογενούς Bacillus cereus στο γάλα.

Η ΜΕΒΓΑΛ συμμετέχει, επίσης, στο έργο CoWel μαζί με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ Δήμητρα, τα εξειδικευμένα εργαστήρια Q-Lab του αγροδιατροφικού κλάδου, τον φορέα πιστοποίησης Baltic Control Certification SA από τη Δανία και συνεργάτες της Έλληνες αγελαδοτρόφους, με σκοπό την εκπόνηση Προτύπου Ποιότητας για τη Διασφάλιση της Καλής Μεταχείρισης των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στο επίπεδο της εκτροφής.