Μέσω του cloud computing

Η συνδρομητική έρευνα Metron Forum, μετά από έντεκα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας της στην Ελληνική αγορά, ανοίγει νέα εποχή στις έρευνες door to door στη χώρα μας, μέσω της χρήσης tablets και της τεχνολογίας cloud computing. Με τη χρήση του λογισμικού SurveyCloud (το οποίο εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Metron Analysis) σε συσκευές tablet με ενσωματωμένο GPS, επιτυγχάνεται η διαδραστική επικοινωνία του δικτύου της έρευνας με το τμήμα quality control σε πραγματικό χρόνο (real time) και ο έλεγχος δειγματοληψίας μέσω της χαρτογράφησης του γεωγραφικού στίγματος των συνεντεύξεων.